Academia Română

Academia Română

Denumire proiect:
Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere și dotare a sediului istoric al Academiei Române și construire corp nou
Investitor:
Compania Națională de Investiții S.A.
Beneficiar:
Academia Română
Locație proiect:
Sector 1, București
Valoarea investiției:
124.646.129,23 lei
Servicii Prestate:
Servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier
Date:
Categories: