Ce facem?

Servicii de consultanță

În domeniul construcțiilor (finanțate atât din fonduri naționale, cât și internaționale, i.e. POR, NATO, dar și din fonduri private)

Servicii de consultanță

În perioada de pregătire a execuției lucrărilor

Servicii de consultanță

Pe parcursul execuției lucrărilor

Consultanță în sprijinul managementului execuției lucrărilor

Consultanță pentru proiectarea și asistența tehnică asigurată de proiectant

Consultanță pentru aprobarea programelor de lucru, instalații, echipament, execuție, tehnologiile și materialele antreprenorului

Consultanță pentru supravegherea lucrărilor

Rapoarte speciale

Servicii de consultanță

Pentru recepțiile lucrărilor

Consultanță pentru recepția la terminarea lucrărilor

Consultanță pentru recepția finală la expirarea perioadei de garanție

Cartea tehnică a construcției

Servicii de consultanță

Pe parcursul perioadei de garanție

Inclusiv rapoarte intermediare pe perioada de garanție a lucrărilor, la fiecare 6 luni

Clienți