CE FACEM

Servicii de supervizare și dirigenție șantier

Echipa Ghallard Sys include diriginți autorizați în diverse domenii.

În poziția de reprezentant al investitorului/beneficiarului în relația cu factorii implicați în realizarea unei construcții (proiectanți, antreprenori, executanți, autorități), diriginții noștri își asumă toate responsabilitățile legale prevăzute în Ordinul M.D.R.T. nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, în exercitarea verificării realizării corecte a lucrărilor de construcții. Cu scopul obținerii unor construcții de calitate în conformitate cu cerințele fundamentale din Legea nr. 10/1995 cu privire la calitatea în construcții.

În poziția de reprezentant al investitorului/beneficiarului în relația cu factorii implicați în realizarea unei construcții (proiectanți, antreprenori, executanți, autorități), diriginții noștri își asumă toate responsabilitățile legale prevăzute în Ordinul M.D.R.T. nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, în exercitarea verificării realizării corecte a lucrărilor de construcții. Cu scopul obținerii unor construcții de calitate în conformitate cu cerințele fundamentale din Legea nr. 10/1995 cu privire la calitatea în construcții.

Echipa Ghallard Sys include diriginți de șantier autorizați în toate domeniile:

1. Consolidare și restaurare monumente istorice - toate categoriile de importanță
2.1. Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță D
2.2. Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță C
2.3. Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță B
2.4. Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță A
3.1. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes național
3.2. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes județean
3.3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes local
4. Căi ferate, metrou, tramvai
5.4. Lucrări hidrotehnice - Categoria de importanţă A
6. Construcții edilitare și de gospodărie comunală
7. Lucrări de îmbunătățiri funciare
8.1. Instalații electrice
8.2. Instalații sanitare, termoventilații
8.3. Instalații gaze naturale
9.1. Rețele electrice
9.2. Rețele termice și sanitare
9.3. Rețele de telecomunicații
9.4. Rețele de gaze naturale
9.5. Rețele pentru transportul produselor petroliere

Clienți