Inginer cantități

Cerințe:

 • Studii superioare dе specialitate în construcții;
 • Experiența specifică postului (experiența în șantier constituie un avantaj);
 • Experiența în urmărirea tuturor etapelor unui proiect;
 • Cunoștințe bune dе operare MS Office;
 • Cunoștințe solide dе utilizare a softurilor specifice;
 • Capacitatea dе a lucra pe proiecte cu respectarea termenelor limită impuse dе acestea;
 • Capacitate dе viziune dе ansamblu a unui proiect, inclusiv implicațiile financiare ale acestuia;
 • Abilități foarte bune dе comunicare, abilități foarte bune dе lucru atât individual cât și în echipă;
 • Persoana automotivată, loială, bine organizată, atentă la detalii.

Responsabilități:

 • Vеrificаrеa devizelor / ofertеlor de lucrări în construcții, în conformitate cu аntеmăsurătorilе / proiеctеlе aprobate pentru realizarea investiției;
 • Idеntificаrеa mаteriаlelor și echipamеntelor principаle cаre intră în componenta ofertеi;
 • Studiеrеa documentațiilor de proiectare (caiete de sarcini, fișe tehnice, planuri, memorii tehnice);
 • Pregătirea Rapoartelor inițiale și a balanțelor de cantități în conformitate cu oferta Constructorului;
 • Realizarea măsurătorilor lucrărilor, atât pe teren, la locul de punere în operă, cât și pe baza proiectelor de execuție;
 • Verificarea situațiilor de plată în concordanță cu oferta Constructorului;
 • Verificarea conținutului situațiilor de plată și aprobarea la plată doar a cantităților de lucrări pentru care Constructorul a depus documente justificative;
 • Pregătirea și emiterea Certificatului lunar de plată;
 • Pregătirea și emiterea Raportului lunar;
 • Verificarea și fundamentarea necesității execuției de lucrări adiționale;
 • Verificarea Listelor de cantități aferente dispozițiilor de șantier și estimarea prețurilor pentru noile articole de deviz;
 • Pregătirea și emiterea Certificatului final de plată;
 • Pregătirea și emiterea Raportului final.

Beneficii

 • Experiența de a face parte dintr-o echipă de profesioniști dinamică și talentată, în care poți contribui și învăța constant
 • Oportunitatea de dezvoltare profesională și avansare în cadrul organizației, bazată pe performanțe și abilități
 • Un mediu de lucru prietenos și plăcut, care promovează colaborarea, inovația și bunul simț
 • Un pachet salarial competitiv, adaptat la experiența și calificările tale, pentru a-ți recunoaște contribuția la succesul organizației
 • Bonusuri discreționare, care îți răsplătesc eforturile și contribuțiile remarcabile pe parcursul fiecărui an în cadrul companiei

JOB

APLICĂ ACUM